Cookies help us to provide our services in high quality. By using our services, you agree that we use cookies. For more information see our Privacy Policy.

Přínosy

EM Pneumatiky, které představují nejvyšší jednotkový nákladový faktor provozu kolových strojů jsou náchylné na prořezání, proražení a jiné poškození. Jejich velká hodnota a světový nedostatek znamená, že ochranné řetězy pewag vyřeší mnohé z těchto problémů poskytnutím následujících výhod:

 

nižší přímé náklady díky:

  • násobení životnosti pneumatik, které vedou k výrazné redukci nákladů na pneumatiky
  • možnosti predikace životnosti pneumatik a řetězů
  • přesnému plánování financování
  • miminalizaci prostojů způsobených poškozením pneumatik
  • maximální využití strojů
  • zlepšené stabilitě, zvýšené trakci a lepšímu vniknutí při kopání a lámání
  • zvýšení produktivity práce

další přínosy:

  • optimální ochrana pneumatik - redukce servisu pneumatik
  • ochrana a trakce při použití řetězů - bezpečný provoz dokonce i v nejhorších podmínkách (na skále, ohni a ledu)