Cookies help us to provide our services in high quality. By using our services, you agree that we use cookies. For more information see our Privacy Policy.
ProduktyTechnické řetězy › Zvedací svěrky

Výhody a informace o

zvedacích svěrkách pewag

 
• Základem výroby je nejmodernější technolologie vysoké úrovně
• Inovace je hlavním bodem výroby a vývoje našich pewag zvedacích svěrek
• Cílem je zlepšování produktů a inovace výroby
• Snadné použití a vysoká míra bezpečnosti při správném používání
• Rozsáhlá nabídka produktů pro širokou škálu aplikací

Design 


 • Lehký, aerodynamický design pro snadnější zacházení
 • Snadná údržba
 • Použití vysoce kvalitní oceli zaručuje vysokou nosnost a dlouhou životnost.
 • Podle všech norem a předpisů, jako např.: Evropská norma EN 13155, australský standard 4991, American Standard ASME B30.20-2010 a
Evropská směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
 

Kvalita

 • Produkce podle ISO 9001 zajišťuje kvalitu výroby
 • Vynikající kvalita a zpracování
 • Použití speciálních ocelí
 • Sofistikovaný design, lze snadno opravit
 • Všechny zvedací svěrky jsou testovány na našich vlastních zařízeních na až dvojnásobek maximálního pracovního zatížení.
 • Každá svěrka je dodávána s certifikátem
 • Pětinásobný jistící faktor
 

Uživatelská informace

Informace pro uživatele k použití, skladování, kontrolu a
udržování bezpečnostních pewag zvedacích svěrek.

Všeobecně


pewag zvedací svěrky je možné používat pro širokou škálu způsobů zvedání, zatížení a způsobů vázání. Informace o typech a informace o nosnosti jsou dostupné v našem katalogu. Zvedací svěrky jsou k dispozici pouze pro konkrétní aplikaci a musí být známy všechny podmínky použití. V případě pochybností nebo dotazů prosím kontaktujte naše technické oddělení! pewag zvedací svěrky smí používat pouze kvalifikovaná osoba.Při běžném používání mají pewag zvedací svěrky vysokou životnost
a nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení. Nicméně pouze správným
používáním lze předejít škodám na zdraví osob a majetku. Prostudování a porozumnění této uživatelské příručky je proto nezbytným předpokladem pro použití, zahrnuje ale na druhou stranu zodpovědné a předvídavé používaní při všech způsobech
zdvihání.

Změna dodaného stavu


Originál provedení dodaných svěrek pewag nesmí být měněn – např. ohýbáním, broušením,použitím jiných dílů, svařováním, vrtáním atd. Neodstraňujte žádné části svěrek: zámky, pojistné kolíky, pružiny atd. Povrchová úprava materiálu jako je žárové zinkování a galvanické zinkování nelze na svěrky pewag použít. Louhování resp. moření patří také mezi nebezpečné procesy a je třeba je nejdříve zkonzultovat se společností pewag. V případě potřeby se poraďte s naším technickým servisem.

Použití svěrek pewag


Před použitím si vždy přečtěte návod pro použití zvedacích svěrek. Standardní zvedací svěrky jsou vhodné pro zvedání a přepravu ocelových plechů s maximální tvrdostí 37 HRC (345HB). Pro materiály s tvrdostí až 50 HRC (485 HB), můžeme dodat svěrky s vytvrzeným ozubeným segmentem a ozubeným okružím - viz verze „dodatečně kalené“ (H). Pro standardní zvedací svěrky je minimální nosnost 10% z maximálního pracovního zatížení, které je uvedeno na krytu svěrky. Pro hmotnosti v rámci 10% limitu max. nosnosti, nabízíme VJPW a VJPUW svěrky bez limitu minimálního zatížení. Nepřetěžujte svěrky a zabraňte trhavým pohybům nákladu nebo narážení do svěrky. Vždy používejte celou plochu uchopení svěrky. Nikdy nezvedejte více než jednu desku najednou, vyjma případů kdy použijete modely pro zvedání více desek (například modely HSKW). Vždy dodržujte při zvedání a spouštění nákladu bezpečnou vzdálenost. Zabraňte přítomnosti a pohybu osob pod nákladem. pewag zvedací svěrky udržujte čisté, suché a skladujte tak, aby byly chráněny proti korozi.