Cookies help us to provide our services in high quality. By using our services, you agree that we use cookies. For more information see our Privacy Policy.

PLE pewag winner profilift eta

 

Navařovací vázací bod

Vysokopevnostní vázací body pewag winner profilift ETA pro navařování na strojní části a automobilové konstrukce. Ideální k zavěšování dílů vázacími a upínacími prostředky.
Díky integrované pružině zůstává oko v každé požadované pozici.
 
Pro svařování platí EN 15817. Svařování může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle EN 287-1. 

Zvedací body jsou baleny jednotlivě a spolu s uživatelskou příručkou a svařovacími instrukcemi.
 

Dovolené použití
 

Nosnost musí odpovídat kontrolnímu certifikátu, respektive tabulce nosností v uvedených směrech.

 

Nedovolené použití
 

Ujistěte se, že při zavěšování břemene nemůže nastat např.:
 
• směr tahu je zablokován
• směr tahu není ve vyznačeném směru (viz. obr. 3)
• vázací oko se neopírá o hranu nebo náklad


 


Označení Nosnost a b d e f h l Gewicht
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks]
PLE 6 1120 36 40 11 67 42 26 35 0,31
PLE 8 2000 37 42 13 73 45 28 37 0,40
PLE 10 3150 41 45 16,5 80 47 34 40 0,63
PLE 13 5300 61 55 22 97 53 44 50 1,46
PLE 16 8000 63 70 25 120 73 48 64 2,30
PLE 22 15000 89 97 33 163 92 70 90 5,40
Způsob zavěšení
Počet pramenů 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Úhel sklonu 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asym. asym.
Označení Nosnost [kg] Nosnost [kg]
PLE 6 1.120 1.120 1.120 2.240 2.240 1.500 1.120 2.300 1.600 1.120 1.120
PLE 8 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000 2.800 2.000 4.200 3.000 2.000 2.000
PLE 10 3.150 3.150 3.150 6.300 6.300 4.400 3.150 6.600 4.700 3.150 3.150
PLE 13 5.300 5.300 5.300 10.600 10.600 7.400 5.300 11.200 7.900 5.300 5.300
PLE 16 8.000 8.000 8.000 16.000 16.000 11.300 8.000 16.900 12.000 8.000 8.000
PLE 22 15.000 15.000 15.000 30.000 30.000 21.000 15.000 31.800 22.500 15.000 15.000